Projekt bez nazwy

Dokumenty potrzebne do zatrudnienia pracownika

Nowy Ład wprowadził istotne modyfikacje w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Aby jako pracodawca być na bieżąco, konieczne jest poznanie nowych regulacji.

Spis treści:

 1. Dokumenty do umowy o pracę
 2. W trakcie zatrudnienia pracownika
 3. Dokumenty do umów cywilnoprawnych
 4. Dokumentacja obowiązkowa dla pracodawcy
 5. Często zadawane pytania

Dokumenty do umowy o pracę

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
 • Certyfikaty i dyplomy potwierdzające kwalifikacje
 • Świadectwa szkolne
 • Skierowanie na badanie lekarskie
 • Orzeczenie lekarskie

W trakcie zatrudnienia pracownika

 • Ewidencja czasu pracy
 • Wniosek o urlop
 • Zgłoszenie do ZUS
 • PIT 2
 • Umowa o pracę
 • Informacje dodatkowe do umowy o pracę
 • Oświadczenie o odpowiedzialności majątkowej (w zależności od stanowiska pracy)
 • Oświadczenie o zakazie konkurencji (w zależności od stanowiska pracy)

Dokumenty do umów cywilnoprawnych

 • Umowa zlecenie lub umowa o dzieło
 • Oświadczenie Zleceniobiorcy
 • Ewidencja godzin pracy Zleceniobiorcy
 • Oświadczenie wykonawcy dzieła
 • Zaświadczenie o statusie studenta z dziekanatu uczelni

Dokumentacja obowiązkowa dla pracodawcy

Pracodawcy, niezależnie od wielkości firmy, muszą posiadać następującą dokumentację:

 • Ocena ryzyka stanowiska oraz szkolenie wstępne BHP
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zakładu pracy
 • Regulamin organizacji pracy, ZFŚS, oraz planów urlopowych

Często zadawane pytania:

 1. Czy Nowy Ład wprowadził zmiany w zakresie umów cywilnoprawnych?

Tak, Nowy Ład wprowadził liczne zmiany, które dotyczą głównie rozliczeń i obowiązków informacyjnych pracodawcy.

 1. Jakie nowe obowiązki informacyjne mają pracodawcy w związku z Nowym Ładem?

Pracodawcy są zobowiązani do informowania pracowników o zmianach w zakresie rozliczeń, a także do posiadania aktualnej dokumentacji kadrowej.

 1. Czy ocena ryzyka stanowiska jest obowiązkowa dla wszystkich pracodawców?

Tak, ocena ryzyka jest obowiązkowa dla wszystkich pracodawców, niezależnie od wielkości firmy.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy