Jak zmienić formę opodatkowania w 2024 roku?

Zmiana formy opodatkowania może być istotną decyzją dla przedsiębiorców, mającą wpływ na ich obciążenia podatkowe oraz księgowe. W 2024 roku istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania, jednak należy przestrzegać określonych procedur i wymogów. W niniejszym artykule omówimy, jak dokonać zmiany formy opodatkowania oraz jakie kroki należy podjąć w tym procesie.

Spis treści

  1. Najważniejsze wnioski
  2. Zmiana na skalę podatkową
  3. Rezygnacja z karty podatkowej
  4. Zmiana na podatek liniowy
  5. Zmiana na ryczałt
  6. Często zadawane pytania

Najważniejsze wnioski

  • Zmiana formy opodatkowania możliwa jest na początku roku, jednak należy przestrzegać określonych terminów i procedur.
  • W zależności od dotychczasowej formy opodatkowania istnieją różne sposoby przeprowadzenia zmiany, takie jak przejście na skalę podatkową, rezygnacja z karty podatkowej, zmiana na podatek liniowy lub przejście na ryczałt.

Zmiana na skalę podatkową

Najbardziej popularna i podstawowa forma opodatkowania to skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych. Występują w niej dwie stawki podatku, zależne od przychodów. To taka domyślna forma opodatkowania, co oznacza, że jeśli we wniosku przy zakładaniu firmy nie wskażesz formy opodatkowania, to będziesz się rozliczać na zasadach ogólnych.

Jeśli prowadzisz firmę i chcesz przejść z opodatkowania ryczałtem lub podatkiem liniowym na skalę podatkową, to należy złożyć do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o woli dokonania takiej zmiany. Można to zrobić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej, czyli zazwyczaj do 20 lutego. Jeśli zaś przychód uzyskasz dopiero w grudniu danego roku, to masz czas do końca tego roku.

Wniosek o zmianę formy opodatkowania składa się za pośrednictwem CEIDG, wskazując nową formę we wpisie lub w urzędzie skarbowym.

Rezygnacja z karty podatkowej

Ponadto, można zrezygnować z karty podatkowej i przejść na skalę podatkową. Karta podatkowa to forma opodatkowania, której nie można już wybrać, można tylko ją kontynuować lub z niej zrezygnować. Termin do rezygnacji z karty podatkowej upływa 20 stycznia każdego roku.

Zmiana na podatek liniowy

W przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy, również obowiązują określone terminy, podobne jak przy zmianie na skalę podatkową.

Zmiana na ryczałt

Istnieje także opcja zmiany formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli bez wykazywania kosztów. Aby zacząć rozliczać się ryczałtem, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym lub zmienić wpis w CEIDG. Czas na to jest do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej, chyba że pierwszy przychód zarejestrowałeś w grudniu, wtedy masz czas do końca roku.

Często zadawane pytania

1. Czy mogę zmienić formę opodatkowania w dowolnym momencie roku?

Nie, zmiana formy opodatkowania jest możliwa na początku roku, zgodnie z określonymi terminami.

2. Jak mogę złożyć wniosek o zmianę formy opodatkowania?

Wniosek można złożyć za pośrednictwem CEIDG lub w urzędzie skarbowym.

3. Czy istnieją różnice w procedurach zmiany formy opodatkowania w zależności od dotychczasowej formy?

Tak, procedury mogą się różnić w zależności od tego, czy przedsiębiorca był dotychczas opodatkowany na zasadach ogólnych, ryczałtem, czy też kartą podatkową.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy