Logo firmy Sygnum.pl

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku

Od 2023 roku, limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wzrósł wraz z kwotą minimalnego wynagrodzenia. Od 2024 roku będzie obowiązywać nowy, wyższy limit dla działalności nierejestrowanej. Czy wiesz jaką kwotę przychodu można osiągać, aby nie rejestrować działalności gospodarczej? Odpowiedź w artykule!

Spis treści

 1. Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku
 2. Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?
 3. Jak oblicza się limit przychodu?
 4. Korzyści i ograniczenia działalności nierejestrowanej
 5. Jakie są obowiązki podatkowe i księgowe w przypadku działalności nierejestrowanej?
 6. Często Zadawane Pytania

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2024 roku został ustalony na poziomie 75% minimalnego wynagrodzenia. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat, co może być korzystne dla osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. Oznacza to, że można osiągnąć wyższy przychód niż dotychczas, nie rejestrując działalności gospodarczej.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, działalność nierejestrowana może być prowadzona przez osoby fizyczne, których przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Istotne jest również, aby osoba taka w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana jest więc skierowana głównie do tych, którzy chcą dorabiać lub prowadzić niewielki biznes obok swojego głównego zajęcia.

Jak oblicza się limit przychodu?

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej jest obliczany na podstawie minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi określoną kwotę, a limit przychodu wynosi 75% tej kwoty. Oznacza to, że można osiągnąć przychód równy 75% minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu, nie rejestrując działalności gospodarczej.

Korzyści i ograniczenia działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i ograniczenia. Warto je rozważyć przed podjęciem decyzji o prowadzeniu takiej działalności.

Korzyści działalności nierejestrowanej:

 • Brak konieczności rejestracji jako przedsiębiorcy.
 • Oszczędność czasu i kosztów związanych z formalnościami.
 • Możliwość dodatkowego zarobku obok innych zajęć.
 • Elastyczność w zarządzaniu czasem i pracą.

Ograniczenia działalności nierejestrowanej:

 • Limit przychodu, który nie może być przekroczony.
 • Brak możliwości wystawiania faktur VAT.
 • Ograniczone możliwości rozwoju biznesu.
 • Brak dostępu do niektórych form wsparcia i finansowania.

Jakie są obowiązki podatkowe i księgowe w przypadku działalności nierejestrowanej?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się z pewnymi obowiązkami podatkowymi i księgowymi. Choć są one mniej skomplikowane niż w przypadku działalności gospodarczej, to warto z nimi się zapoznać.

 • Podatek dochodowy: Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą rozliczać się z tytułu podatku dochodowego od osiągniętego przychodu. Składają deklaracje PIT na zasadach ogólnych.
 • Księgowość: Nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, ale warto prowadzić ewidencję przychodów i kosztów, aby dokładnie kontrolować stan finansów.

Często Zadawane Pytania

1. Jakie są korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana pozwala uniknąć formalności związanych z rejestracją jako przedsiębiorcy oraz płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to także sposób na dodatkowy zarobek obok innych zajęć.

2. Jakie są ograniczenia działalności nierejestrowanej?

Ograniczeniem działalności nierejestrowanej jest limit przychodu, który nie może być przekroczony. Osoby prowadzące taką działalność nie mogą także wystawiać faktur VAT ani korzystać z niektórych form wsparcia i finansowania.

3. Jak oblicza się limit przychodu dla działalności nierejestrowanej?

Limit przychodu jest obliczany jako 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2024 roku wynosi on 75% minimalnego wynagrodzenia, co stanowi wyższą kwotę niż w latach poprzednich.

4. Czy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną musi płacić podatek dochodowy?

Tak, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną musi rozliczać się z tytułu podatku dochodowego od osiągniętego przychodu. Składają deklaracje PIT na zasadach ogólnych.

5. Jakie są obowiązki księgowe w przypadku działalności nierejestrowanej?

Nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, ale warto prowadzić ewidencję przychodów i kosztów, aby dokładnie kontrolować stan finansów.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy