Logo firmy Sygnum.pl
naczyka

O czym pamiętać przy wystawianiu faktury VAT?

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków, w tym z koniecznością wystawiania faktur VAT. To ważne dokumenty, które nie tylko potwierdzają dokonanie transakcji, ale również odgrywają istotną rolę w procesie rozliczeń podatkowych. Warto zrozumieć, kiedy i jakie faktury trzeba wystawiać oraz jakie przepisy obowiązują w tym zakresie. W poniższym artykule omówimy kluczowe kwestie związane z wystawianiem faktur VAT i postaramy się rozwiać popularne wątpliwości na ten temat.

 

Spis treści:

 1. Wnioski
 2. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
 3. Obowiązek wystawiania faktur
 4. Faktury elektroniczne
 5. Przechowywanie faktur VAT
 6. Często zadawane pytania

 

1. Wnioski

Zanim zagłębimy się w szczegóły, przyjrzyjmy się głównym wnioskom dotyczącym wystawiania faktur VAT:

 • Zwolnienia Przedmiotowe i Podmiotowe: Istnieją sytuacje, w których nie jesteś zobowiązany do wystawiania faktur VAT, zwłaszcza gdy Twoja działalność obejmuje czynności zwolnione z opodatkowania.
 • Obowiązek Wystawiania Faktur: Jako podatnik VAT, masz obowiązek wystawiania faktur w przypadku transakcji z innymi podatnikami VAT lub podmiotami opodatkowanymi podobnym podatkiem.
 • Faktury Elektroniczne: Faktury elektroniczne mają takie samo znaczenie, co faktury papierowe, a ich akceptacja może wynikać z umowy lub regulaminu sprzedaży.
 • Przechowywanie Faktur: Faktury VAT, zarówno papierowe, jak i elektroniczne, powinny być przechowywane przez okres 5 lat, co jest istotne w kontekście przyszłych kontroli podatkowych.

Teraz przejdźmy do bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

2. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe

W procesie rozliczeń podatkowych istnieją pewne sytuacje, w których wymóg wystawiania faktur VAT może różnić się w zależności od rodzaju transakcji. Przepisy przewidują pewne wyjątki, o których warto wiedzieć.

Zwolnienie przedmiotowe

Jeśli Twoja działalność obejmuje czynności zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 43 Ustawy o VAT, nie jesteś zobowiązany do wystawiania faktur VAT. Jednak pamiętaj, że istnieją pewne przypadki, w których obowiązek wystawiania faktur nadal istnieje.

Zwolnienie podmiotowe

Zgodnie z przepisami, jeśli jesteś podatnikiem VAT i Twój roczny obrót nie przekracza kwoty 200 000 zł, również nie musisz wystawiać faktur VAT. Niemniej jednak, warto pamiętać, że istnieją pewne sytuacje, w których obowiązek ten nadal istnieje, jak na przykład przy dokonywaniu sprzedaży wysyłkowej.

3. Obowiązek wystawiania faktur

Jako podatnik podatku od towarów i usług, masz obowiązek wystawiania faktur VAT w następujących przypadkach:

 • Sprzedaż, dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz innych podatników VAT lub podmiotów opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze, oraz osób prawnych niebędących podatnikami.
 • Sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT, podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, w tym także osób fizycznych niebędących podatnikami VAT.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT, podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, oraz osób prawnych niebędących podatnikami.
 • Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, dostawy towarów lub wykonaniem usługi, tj. w przypadku otrzymania zaliczki.

Warto zaznaczyć, że faktury VAT są nie tylko dokumentem potwierdzającym transakcję, ale również pełnią istotną rolę w procesie rozliczeń podatkowych. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozumieć, kiedy i jakie faktury trzeba wystawiać, aby uniknąć problemów związanych z nieprawidłową dokumentacją podatkową.

4. Faktury elektroniczne

Faktury elektroniczne stały się coraz popularniejsze i stanowią ważny element współczesnych rozliczeń podatkowych. Mają one takie samo znaczenie, jak ich papierowe odpowiedniki, ale są przesyłane w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne mogą być wysyłane nabywcom na adresy e-mail lub udostępniane na dedykowanych platformach. Warto zaznaczyć, że faktury elektroniczne wymagają akceptacji odbiorcy, ale przepisy nie precyzują formy tej akceptacji. Może to wynikać z umowy lub regulaminu sprzedaży.

5. Przechowywanie faktur

Kolejnym istotnym aspektem związanym z fakturami VAT jest ich przechowywanie. Zarówno faktury papierowe, jak i elektroniczne, powinny być przechowywane przez okres 5 lat. Ten okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub od dnia otrzymania zapłaty, jeśli płatność była dokonana wcześniej.

Przechowywanie faktur jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, stanowią one podstawę do ewentualnych kontroli podatkowych, które mogą zostać przeprowadzone przez organy skarbowe. Po drugie, faktury są niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku VAT. Dlatego ważne jest, aby prowadzić staranną i systematyczną dokumentację fakturową.

6. Często zadawane pytania

1. Kiedy jestem zobowiązany do wystawiania faktur VAT?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i dokonujesz transakcji na rzecz innych podatników VAT lub podmiotów opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej, istnieje obowiązek wystawiania faktur VAT. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, gdy otrzymujesz zaliczkę przed dokonaniem sprzedaży lub wykonaniem usługi.

2. Czy muszę wystawiać faktury VAT, jeśli moja działalność jest zwolniona z VAT?

W przypadku działalności zwolnionej z VAT, na ogół nie jesteś zobowiązany do wystawiania faktur VAT. Jednakże istnieją wyjątki od tej reguły, więc warto zawsze sprawdzić szczegółowe przepisy dotyczące zwolnień.

3. Czy faktury elektroniczne mają taką samą ważność jak faktury papierowe?

Tak, faktury elektroniczne mają taką samą ważność i znaczenie jak faktury papierowe. Mogą być wysyłane elektronicznie, na przykład na adresy e-mail, i wymagają akceptacji odbiorcy.

4. Jak długo powinienem przechowywać faktury VAT?

Zgodnie z przepisami, faktury VAT, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, powinny być przechowywane przez okres 5 lat. Ten okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub od dnia otrzymania zapłaty, jeśli płatność była dokonana wcześniej.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy