naczyka 4

Ważne zmiany dotyczące kas fiskalnych

Od 1 lipca 2023 roku obowiązują istotne zmiany związane z podatkiem VAT i korzystaniem z kas fiskalnych. Wprowadzone przepisy przynoszą wiele nowości, które mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych. W artykule tym omówimy najważniejsze aspekty tych zmian, zwracając szczególną uwagę na ułatwienia i korzyści, jakie przynoszą.

Spis treści

 1. Wnioski
 2. Obowiązek drukowania dokumentów przez kasę fiskalną
 3. Wybór formy przechowywania dokumentów
 4. Wystawianie dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej
 5. Podstawa prawna
 6. Nowoczesność i dostosowanie do technologii
 7. Często zadawane pytania

1. Wnioski

Przed przejściem do szczegółowej analizy wprowadzonych zmian, warto zaznaczyć kilka kluczowych wniosków. Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych mają na celu usprawnienie procesów związanych z ewidencją oraz dostosowanie się do współczesnych technologii. Dzięki nim przedsiębiorcy i biura rachunkowe mogą liczyć na:

 • Więcej wygody i oszczędności: Od teraz podatnicy korzystający z kas online, w tym kas wirtualnych, nie są zobowiązani do drukowania dokumentów fiskalnych. To przynosi wyraźne ułatwienie i pozwala zaoszczędzić koszty związane z zużyciem papieru.
 • Dostosowanie do preferencji: Nowe przepisy umożliwiają podatnikom wybór formy przechowywania dokumentów – papierowej lub elektronicznej. To elastyczne podejście, które pozwala dostosować się do indywidualnych preferencji.
 • Wystawianie dokumentów wyłącznie elektronicznie: Chociaż nie ma już obowiązku drukowania dokumentów, podatnicy nadal są zobowiązani do ich wystawiania, ale wyłącznie w formie elektronicznej. To znaczne uproszczenie procesu i redukcja kosztów.

Teraz przejdziemy do bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących każdego z tych aspektów.

2. Obowiązek drukowania dokumentów przez kasę fiskalną

Dotychczasowa praktyka wymagała od podatników korzystających z kas fiskalnych, w tym także kas wirtualnych, drukowania dokumentów fiskalnych. Jednakże, od 1 lipca 2023 roku ten obowiązek został zniesiony. To oznacza, że podatnicy nie muszą już wydrukować paragonu czy faktury w tradycyjnej formie papierowej.

Dla przedsiębiorców i biur rachunkowych, które prowadzą obsługę księgową klientów, jest to istotna zmiana. Teraz można uniknąć konieczności składowania i archiwizacji wielu papierowych dokumentów. Oszczędza to miejsce i czas, a także zmniejsza ryzyko utraty dokumentów.

Ponadto, eliminacja obowiązku drukowania dokumentów przyczynia się do oszczędności środowiska, zmniejszając ilość zużywanego papieru. W kontekście działań proekologicznych, to krok w dobrym kierunku.

3. Wybór formy przechowywania dokumentów

Kolejną istotną zmianą jest możliwość wyboru formy przechowywania dokumentów. Nowe przepisy pozwalają podatnikom zdecydować, czy chcą przechowywać raporty fiskalne i inne dokumenty niefiskalne w formie papierowej czy elektronicznej. Jest to istotne ułatwienie, które daje podatnikom większą swobodę w prowadzeniu ewidencji.

Podatnicy, którzy preferują tradycyjny sposób przechowywania, nadal mogą korzystać z dokumentów papierowych. Jednak ci, którzy cenią sobie efektywność i oszczędność miejsca, mogą przechowywać dokumenty w formie elektronicznej. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla biur rachunkowych, które obsługują wielu klientów i muszą zarządzać dużą ilością dokumentów.

4. Wystawianie dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej

Choć obowiązek drukowania dokumentów został zniesiony, to nadal istnieje wymóg ich wystawiania. Jednakże, zgodnie z nowymi przepisami, dokumenty te można wystawiać wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to istotne uproszczenie procesu, które eliminuje konieczność utrzymania drukarki fiskalnej czy ręcznego drukowania paragonów czy faktur.

Wprowadzenie obowiązku wystawiania dokumentów elektronicznych przyczynia się do automatyzacji procesu księgowego. Dla biur rachunkowych oznacza to większą efektywność i możliwość skupienia się na bardziej zaawansowanych zadaniach, zamiast zajmowania się drukowaniem i archiwizacją dokumentów.

5. Podstawa prawna

Wszystkie te zmiany mają swoją podstawę prawną w art. 106h ustawy o VAT. To właśnie w tym artykule zawarte są kluczowe przepisy dotyczące kas fiskalnych oraz sposobu wystawiania dokumentów podatkowych.

6. Nowoczesność i dostosowanie do technologii

Wprowadzone zmiany stanowią krok w kierunku nowoczesności i dostosowania się do współczesnych technologii. Oto kilka istotnych korzyści wynikających z tych zmian:

 • Redukcja kosztów: Zniesienie obowiązku drukowania dokumentów oraz możliwość przechowywania ich w formie elektronicznej przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z obsługą kas fiskalnych i prowadzeniem ewidencji.
 • Efektywność: Wystawianie dokumentów wyłącznie elektronicznie przyspiesza proces księgowy i pozwala na szybsze reagowanie na zmiany w dokumentacji podatkowej.
 • Zrównoważony rozwój: Eliminacja papieru z procesu dokumentacji podatkowej przyczynia się do ochrony środowiska, co jest ważnym aspektem w dzisiejszych czasach.
 • Swoboda wyboru: Możliwość wyboru formy przechowywania dokumentów daje podatnikom i biurom rachunkowym większą swobodę i elastyczność.
 • Zgodność z trendami globalnymi: Wielu krajach na świecie wprowadza podobne zmiany, aby dostosować się do nowych technologii i zmieniających się oczekiwań podatników.

Warto zaznaczyć, że biura rachunkowe odgrywają istotną rolę w procesie wdrażania tych zmian. Pomagają przedsiębiorcom zrozumieć nowe przepisy, dostosować się do nich i wykorzystać korzyści, jakie przynoszą.

7. Często zadawane pytania

 1. Czy obowiązek drukowania dokumentów fiskalnych został całkowicie zniesiony?

Tak, od 1 lipca 2023 roku podatnicy korzystający z kas fiskalnych, w tym kas wirtualnych, nie są zobowiązani do drukowania dokumentów fiskalnych.

 1. Czy nadal można drukować dokumenty, jeśli taka forma jest preferowana?

Tak, choć obowiązek drukowania dokumentów został zniesiony, podatnicy nadal mają możliwość drukowania dokumentów, jeśli taka forma jest preferowana.

 1. Czy można przechowywać dokumenty tylko w formie elektronicznej?

Nowe przepisy pozwalają podatnikom wybierać między przechowywaniem dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej. Wybór zależy od preferencji podatnika.

 1. Czy te zmiany dotyczą wszystkich rodzajów kas fiskalnych?

Tak, zmiany dotyczą wszystkich rodzajów kas fiskalnych, w tym kas online i wirtualnych.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy