Wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku dla ryczałtowców

Główny Urząd Statystyczny opublikował pod koniec stycznia dane, dzięki którym można wyliczyć wysokość składek zdrowotnych dla rozliczających się ryczałtowców. Oczywiście, stawki w tym roku będą wyższe niż w poprzednim.

Spis treści

 1. Ryczałt po nowemu
 2. Popularny ryczałt
 3. Składka zdrowotna 2024 dla ryczałtowców
 4. Inne składki w 2024
 5. Często zadawane pytania

Ryczałt po nowemu

Przypomnijmy, że Polski Ład wprowadził rewolucyjne zmiany w formach opodatkowania. Przede wszystkim, większość przedsiębiorców, tych rozliczających się skalą podatkową i podatkiem liniowym, płaci obecnie składkę zdrowotną wynoszącą 9% miesięcznych dochodów. Jedynie ryczałtowcy zyskali możliwość opłacania składki na starych zasadach, czyli nie tak samo jak podatki, ale w formie stałej kwoty obliczanej na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku.

Wyznaczono trzy stawki, zależne od progów rocznego przychodu, to jest:

 • do 60 tys. zł przychodów rocznych – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • powyżej 300 tys. zł – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Warto też dodać, że ryczałtowcy mają również możliwość odliczenia od przychodu 50% opłaconych składek zdrowotnych.

Popularny ryczałt

Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu ryczałt stał się bardzo popularny wśród przedsiębiorców, z racji właśnie wyżej wymienionych czynników – możliwości odliczenia składki zdrowotnej od przychodu i stałych, niezależnych od przychodów składek zdrowotnych. W 2022 roku liczba osób rozliczających się ryczałtem wzrosła o 30% rok rocznie, a w zeszłym roku takich przedsiębiorców było już ponad milion.

Składka zdrowotna 2024 dla ryczałtowców

Pod koniec stycznia Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, które są niezbędne do wyliczenia stawek składki zdrowotnej dla ryczałtowców. GUS przekazał, że w ostatnim kwartale 2023 średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7767,85 zł, o 800 zł więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Dlatego też składki zdrowotne w tym roku będą o wiele wyższe i wyniosą:

 • do 60 tys. zł przychodu – 419,46 zł miesięcznie (w 2023 r. było to 376,16 zł),
 • pomiędzy 60 tys. zł a 300 tys. zł – 699,11 zł miesięcznie (rok temu składka wynosiła 626,93 zł),
 • powyżej 300 tys. zł – 1258,39 zł miesięcznie (w porównaniu do 1128,48 zł w roku 2023).

Inne składki w 2024

Poza składką zdrowotną, ryczałtowcy tak jak wszyscy przedsiębiorcy muszą jeszcze opłacać składki społeczne. Ich wysokość poszła w górę w tym roku aż o 12%. Składki społeczne wyliczane są dla wszystkich form opodatkowania tak samo, biorąc pod uwagę podstawę w postaci 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2023 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 6935 zł, a zgodnie z projektem ustawy budżetowej w 2024 roku jest to już aż 7824 zł. Zatem obecnie podstawa wymiaru składek to 4694,40 zł wobec 4161 zł w zeszłym roku.

Składki społeczne dla przedsiębiorców wyniosą łącznie miesięcznie 1600,33 zł wobec ponad 1400 zł rok temu. Gdy doliczyć składkę zdrowotną, to nawet osoby rozliczające się ryczałtem zapłacą w okolicach ponad 2 tysięcy złotych miesięcznie.

Często zadawane pytania

 • Jakie są zasady wyliczania składki zdrowotnej dla ryczałtowców?

Składka zdrowotna dla ryczałtowców jest wyliczana na podstawie trzech progów roczego przychodu, przy czym każdy próg ma przypisaną określoną stawkę.

 • Czy ryczałtowcy mogą odliczyć część składki zdrowotnej od przychodu?

Tak, ryczałtowcy mają możliwość odliczenia 50% opłaconych składek zdrowotnych od przychodu.

 • Czy wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców zmienia się co roku?

Tak, wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców może się zmieniać co roku w zależności od zmian przeciętnego wynagrodzenia oraz przepisów regulujących opłaty zdrowotne.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy