Logo firmy Sygnum.pl
Zawarcie Umowy Darowizny

Zawarcie Umowy Darowizny w Formie Ustnej: Będzie Ważne czy Nieważne?

Najważniejsze Wnioski

 • Umowa darowizny może być zawarta w formie ustnej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, chyba że przepisy stanowią inaczej.
 • Skutki podatkowe darowizny zależą od wartości przedmiotu darowizny i stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.
 • Obowiązek podatkowy przy darowiźnie ustnej powstaje z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.
 • Zaleca się sporządzenie umowy darowizny w formie pisemnej dla większej jasności i pewności prawnej.

Spis Treści

 • Wprowadzenie
 • Umowa Darowizny w Formie Ustnej – Podstawowe Zasady
 • Skutki Podatkowe Darowizny
 • Obowiązek Podatkowy przy Darowiźnie Ustnej
 • Często Zadawane Pytania (FAQ)

Wprowadzenie

Zawarcie umowy darowizny może być kwestią istotną z punktu widzenia przekazania majątku od jednej osoby drugiej. Istnieją różne formy zawarcia umowy darowizny, ale czy umowa w formie ustnej jest ważna? Jakie są skutki podatkowe takiego postępowania? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Umowa Darowizny w Formie Ustnej – Podstawowe Zasady

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, umowa darowizny może zostać zawarta w formie ustnej, chyba że przepisy stanowią inaczej. Przykładem są darowizny nieruchomości, które muszą być zawarte w formie aktu notarialnego, aby były ważne. Jednak w przypadku darowizny rzeczy ruchomych, takich jak samochód, biżuteria czy środki pieniężne, umowa zawarta w formie ustnej jest ważna.

Art. 890 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, że “Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.” W praktyce oznacza to, że choć przepisy przewidują szczególną formę dla umowy darowizny, umowa ta może być ważna w formie ustnej, pod warunkiem spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Skutki Podatkowe Darowizny

Podatek od spadków i darowizn jest naliczany w zależności od wartości przedmiotu darowizny oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Istnieją pewne zwolnienia podatkowe, zwłaszcza dla najbliższej rodziny, ale ich zakres może się różnić w zależności od okoliczności.

Jeśli darowizna nie zostanie zgłoszona do odpowiedniego urzędu skarbowego w wymaganym terminie, obdarowany może zostać obciążony dodatkowymi opłatami i karą za niezłożenie deklaracji. Dlatego ważne jest prawidłowe rozliczenie podatkowe darowizny.

Obowiązek Podatkowy przy Darowiźnie Ustnej

Obowiązek podatkowy przy darowiźnie ustnej powstaje w momencie spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Oznacza to, że jeśli darczyńca przekaże obdarowanemu obiecaną rzecz, umowa darowizny jest ważna i podlega opodatkowaniu.

Przykładem może być sytuacja, w której darczyńca obiecał obdarowanemu pewną sumę pieniędzy w formie darowizny. Jeśli obdarowany otrzyma te środki, umowa staje się ważna, a obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania środków.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

  1. Czy umowa darowizny w formie ustnej jest ważna?

Tak, umowa darowizny zawarta w formie ustnej jest ważna, chyba że przepisy stanowią inaczej. Jednak zaleca się sporządzenie umowy w formie pisemnej dla większej pewności prawnej.

  1. Jakie są skutki podatkowe darowizny?

Skutki podatkowe darowizny zależą od wartości przedmiotu darowizny oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Istnieją zwolnienia podatkowe, ale warto prawidłowo rozliczyć darowiznę.

  1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy darowiźnie ustnej?

Obowiązek podatkowy przy darowiźnie ustnej powstaje w momencie spełnienia przyrzeczonego świadczenia, czyli w chwili przekazania obiecanego majątku.

Warto pamiętać, że niniejszy artykuł przedstawia ogólne zasady dotyczące umowy darowizny zawartej w formie ustnej oraz jej skutków podatkowych. W przypadku konkretnych sytuacji zawsze warto skonsultować się z prawnikiem czy doradcą podatkowym, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych czy podatkowych.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 890 § 1 Kodeksu Cywilnego
 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy