Logo firmy Sygnum.pl
Zwolnienie z PIT

Zwolnienie z PIT od płacy minimalnej

Od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3 600 zł, ale już od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie do 4 242 zł. To ważne zmiany dla wielu pracowników, ale warto zrozumieć, że te kwoty są wartościami brutto. To, ile rzeczywiście dostajesz na rękę, może być różne od wynagrodzenia brutto. W artykule tym dowiesz się, dlaczego różnica między wynagrodzeniem brutto a netto może być tak duża, jakie zmiany w PIT wpłyną na zarobki i dlaczego płaca minimalna jest tak ważnym tematem.

Spis treści

 1. Minimalne wynagrodzenie: brutto vs. netto
 2. Potrącenia od wynagrodzenia brutto
 3. Podwyższenie kwoty wolnej w PIT
 4. Jak zmiany w PIT wpłyną na płacę minimalną
 5. Często zadawane pytania

 

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od 1 stycznia 2024 roku do 4 242 zł brutto. Różnica między wynagrodzeniem brutto a netto wynika z potrąceń, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczka na PIT.Planowane podwyższenie kwoty wolnej w PIT może zwiększyć wynagrodzenie netto pracowników o 109 zł miesięcznie. Warto zrozumieć, jakie zmiany w PIT wpłyną na Twoje zarobki, zwłaszcza jeśli zarabiasz płacę minimalną.

1. Minimalne wynagrodzenie: brutto vs. netto

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest często podawane jako kwota brutto, czyli przed potrąceniem różnych składek i podatków. Jednak to, ile rzeczywiście otrzymasz na rękę, jest niższe niż ta kwota. Dlaczego?

2. Potrącenia od wynagrodzenia brutto

Kiedy otrzymujesz wynagrodzenie brutto, pracodawca potrąca różne składki i podatki zanim dostaniesz pieniądze na swoje konto. Oto główne potrącenia:

1. Ubezpieczenie emerytalne

 • Kwota: 414,02 zł.
 • Jest to składka na fundusz emerytalny i ma na celu zabezpieczenie Twojej przyszłej emerytury.

2. Ubezpieczenie rentowe

 • Kwota: 63,63 zł.
 • Ta składka służy finansowaniu świadczeń rentowych dla osób niezdolnych do pracy.

3. Ubezpieczenie chorobowe

 • Kwota: 103,93 zł.
 • Składka na ubezpieczenie chorobowe pokrywa koszty związane z leczeniem i chorobowym zasiłkiem.

4. Ubezpieczenie zdrowotne

 • Kwota: 329,44 zł.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansuje usługi medyczne i leczenie.

5. Zaliczka na PIT (Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych)

 • Kwota: 109,00 zł.
 • To zaliczka na podatek dochodowy, który musisz zapłacić do urzędu skarbowego.

Ostatecznie, po potrąceniach, minimalne wynagrodzenie brutto w wysokości 4 242 zł zamienia się w 3 222 zł wynagrodzenia netto. Różnica między brutto a netto wynosi więc aż 1 020 zł.

3. Podwyższenie kwoty wolnej w PIT

Jednak istnieją plany na zmiany w systemie podatkowym, które mogą wpłynąć na Twoje zarobki. Nowy rząd rozważa podwyższenie kwoty wolnej w PIT z obecnych 30 000 zł do 60 000 zł. Co to oznacza?

4. Jak zmiany w PIT wpłyną na płacę minimalną

Jeśli planowane zmiany zostaną wprowadzone, to osoba zarabiająca minimalne wynagrodzenie nie będzie musiała płacić podatku dochodowego. Obecnie, przy wynagrodzeniu 3 600 zł brutto, zaliczka na PIT wynosi 109 zł, co oznacza, że na rękę dostajesz 3 222 zł. Jednak jeśli kwota wolna w PIT zostanie podwyższona, podatek nie będzie potrącany od dochodów w wysokości do 60 000 zł rocznie.

5. Często zadawane pytania

1. Czy podwyższenie kwoty wolnej w PIT oznacza, że nie będę płacić podatku?

Tak, jeśli Twoje roczne dochody nie przekroczą nowej kwoty wolnej, nie będziesz płacić podatku dochodowego.

2. Kiedy planowane zmiany w PIT wejdą w życie?

Planowane zmiany w PIT mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

3. Jakie będą efekty podwyższenia kwoty wolnej w PIT dla pracowników?

Pracownicy, zwłaszcza ci zarabiający minimalną płacę, dostaną dodatkowe 109 zł miesięcznie na rękę.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy