Logo firmy Sygnum.pl
PIT-11

Jak rozliczyć PIT-11 samodzielnie krok po kroku?

Rozliczenie podatkowe PIT-11 może wydawać się skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą i krokiem po kroku, możesz z powodzeniem poradzić sobie z tym zadaniem samodzielnie. W tym artykule omówimy wszystkie niezbędne kroki potrzebne do samodzielnego rozliczenia PIT-11 dla pracowników. Bez względu na to, czy jesteś pierwszym razem samodzielnym rozliczającym podatek, czy też chcesz odświeżyć swoją wiedzę, ten przewodnik krok po kroku będzie dla Ciebie pomocny.

Spis treści

 1. Przygotowanie dokumentów
 2. Logowanie się do systemu e-Deklaracje
 3. Wypełnianie formularza PIT-11
 4. Sprawdzenie poprawności danych
 5. Wysłanie deklaracji
 6. Często zadawane pytania

Najważniejsze wnioski

 • Upewnij się, że masz formularz PIT-11 i inne potrzebne dokumenty. Sprawdź kompletność informacji dotyczących dochodów i ewentualnych odliczeń.
 • Przejdź na stronę e-Deklaracje. Zaloguj się używając swojego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i hasła.
 • Wpisz swoje dane osobowe do formularza oraz informacje o pracodawcy. Podaj dochody i ewentualne odliczenia.
 • Zweryfikuj poprawność wszystkich wprowadzonych informacji. Upewnij się, że nie ma pominiętych ani błędnie wprowadzonych danych.
 • Zlokalizuj opcję wysłania deklaracji w systemie e-Deklaracje. Prześlij deklarację po upewnieniu się, że wszystkie dane są poprawne.
 • Większość osób musi składać deklaracje elektronicznie.
 • Odliczenia od podatku mogą być możliwe, ale z pewnymi ograniczeniami i zasadami.

1. Przygotowanie dokumentów

Zanim rozpoczniesz proces rozliczenia PIT-11, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty przygotowane.

PIT-11

PIT-11: To dokument, który otrzymujesz od swojego pracodawcy. Zawiera informacje o Twoich dochodach oraz odliczeniach dokonanych przez pracodawcę. Przed przystąpieniem do rozliczenia upewnij się, że otrzymałeś ten formularz i sprawdź, czy wszystkie dane są zgodne z Twoimi dochodami.

Zaświadczenia o dochodach

W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że będziesz potrzebował dodatkowych zaświadczeń o dochodach, na przykład w sytuacji pracy u kilku pracodawców w ciągu roku. Upewnij się, że masz je wszystkie przygotowane, aby móc dokładnie określić swoje dochody.

Inne dokumenty

Jeśli planujesz dokonać odliczeń od podatku, przygotuj również wszystkie dokumenty potwierdzające Twoje uprawnienia do nich. Mogą to być na przykład zaświadczenia o dokonanych wpłatach na cele ulg podatkowych, faktury za koszty uzyskania przychodu, czy też inne dokumenty potwierdzające Twoje wydatki podlegające odliczeniu.

Dokładne przygotowanie dokumentów przed rozpoczęciem rozliczenia PIT-11 pozwoli Ci uniknąć problemów i błędów podczas procesu rozliczeniowego oraz zapewni sprawne i skuteczne rozliczenie podatkowe.

2. Logowanie się do systemu e-Deklaracje

Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów, kolejnym krokiem jest zalogowanie się do systemu e-Deklaracje, który umożliwia elektroniczne składanie deklaracji podatkowych. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wejdź na stronę e-Deklaracje: Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na oficjalną stronę e-Deklaracje pod adresem https://www.e-deklaracje.gov.pl/.
 2. Zaloguj się: Na stronie głównej znajdziesz opcję logowania. Kliknij na nią, a następnie wprowadź swoje dane logowania, takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz hasło.
 3. Zatwierdź dostęp: Po zalogowaniu się, system może poprosić o dodatkową weryfikację Twojej tożsamości, na przykład poprzez wysłanie kodu weryfikacyjnego na podany numer telefonu.
 4. Przejdź do rozliczenia PIT-11: Po zalogowaniu się, znajdź odpowiedni formularz PIT-11 i rozpocznij jego wypełnianie. System e-Deklaracje umożliwia elektroniczne wypełnianie formularzy oraz przesyłanie ich bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.

3. Wypełnianie formularza PIT-11

Po zalogowaniu się do systemu e-Deklaracje, przystąp do wypełniania formularza PIT-11, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Dane osobowe: Rozpocznij od wprowadzenia swoich danych osobowych. W tym miejscu wpisz swoje imię, nazwisko, numer PESEL (lub numer identyfikacji podatkowej – NIP), adres zamieszkania oraz inne dane osobowe wymagane przez formularz.
 2. Dane dotyczące pracodawcy: Następnie wprowadź dane dotyczące swojego pracodawcy, takie jak nazwa firmy, numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) czy też REGON (Numer Rejestrowy Podmiotu Gospodarczego). Te informacje znajdziesz na otrzymanym od pracododawcy formularzu PIT-11.
 3. Dochody i odliczenia: W kolejnych sekcjach wypełnij informacje dotyczące swoich dochodów oraz ewentualnych odliczeń. Podaj kwoty dochodów uzyskanych z różnych źródeł, takich jak wynagrodzenie z umowy o pracę, dochody z umów cywilnoprawnych czy z innych źródeł. Dodaj również informacje o ewentualnych odliczeniach, które mogą Ci przysługiwać, takich jak odliczenia zdrowotne czy koszty uzyskania przychodu.

Po wykonaniu tych kroków będziesz gotowy do złożenia elektronicznej deklaracji PIT-11 poprzez system e-Deklaracje.

4. Sprawdzenie poprawności danych

Po wypełnieniu formularza koniecznie sprawdź poprawność wprowadzonych danych. Przejrzyj każdą sekcję formularza, upewniając się, że wszystkie informacje zostały wpisane poprawnie i kompletnie. Sprawdź swoje dane osobowe, dane dotyczące pracodawcy oraz informacje dotyczące dochodów i ewentualnych odliczeń. Upewnij się również, że żadne istotne informacje nie zostały pominięte ani błędnie wprowadzone.

5. Wysłanie deklaracji

Gdy jesteś pewien, że wszystkie dane są poprawne, przejdź do kroku ostatniego – wysłania deklaracji. Zlokalizuj opcję wysłania deklaracji w systemie e-Deklaracje i postępuj zgodnie z instrukcjami. Upewnij się, że przed wysłaniem dokładnie sprawdziłeś wszystkie informacje i że jesteś pewien ich poprawności. Po przesłaniu deklaracji otrzymasz potwierdzenie złożenia dokumentu, które będzie potwierdzeniem zakończenia procesu rozliczenia PIT-11.

Często zadawane pytania

Czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci, jeśli jestem samotnym rodzicem?

Tak, samotny rodzic może skorzystać z ulgi na dzieci, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Czy muszę rozliczać PIT-11 elektronicznie?

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami większość osób jest zobowiązana do elektronicznego składania deklaracji podatkowych, w tym PIT-11.

Czy mogę odliczyć koszty uzyskania przychodu?

Tak, wiele kosztów związanych z uzyskaniem przychodu może być odliczonych od podatku, jednak istnieją określone zasady i limity odliczeń.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Baza Wiedzy